دلایل ريزش مو، در ريش و سبيل؟

دلایل ريزش مو، در ريش و سبيل؟

دلایل ريزش مو، در ريش و سبيل؟

عوامل اصلی كاهش تراكم مو در ريش و سبيل :

  • • ضربه يا سوختگی، جای زخم یا اسکار ناشی از جراحی
  • • عوامل ژنتیکی ریزش در فرد
  • • استفاده از لیزر برای برداشتن مو
  • • قارچ های پوستی
  • • بيماريهای داخلی و هورمونی مانند تیرویید
  • • التهاب فوليكول های موReal Time Analytics