پاک کردن تاتو با لیزر (Q swich)

پاک کردن تاتو با لیزر (Q swich)

پاک کردن تاتو با لیزر (Q swich)

بیشتر از ده میلیون آمریکایی تاتو دارند. به مرور زمان عده زیادی درخواست برداشت آن را خواهند داشت. لیزرهای کوآلیتی - سوییچ ( Qسوییچ) با ایمنی کامل، بیشتر تاتوها را رفع می کنند. این لیزرها رنگدانه های تاتو را هدف قرار می دهند و آنها را به ذرات ریزی تبدیل می نمایند سپس این ذرات بوسیله انتقال اپیدرمی رنگدانه یا از طریق ماکروفاژها و سلول های ذره خوار حذف می شوند.

تاتوهای حرفه ای رنگدانه های متراکم تر و عمیق تری را در لایه درم پوست وارد می کنند. بنابراین برداشت این تاتوها بسیار سخت تر خواهد بود. بخصوص آنهایی که از تاتوهای چند رنگ یا حاوی رنگدانه های فلزی استفاده می کنند.

بیماری که پوست تیره دارد از تغییرات رنگدانه بیشتر آسیب می بیند. تاتوهای حرفه ای نیاز به درمان بیشتری دارند و تاتوهای قدیمی نسبت به تاتوی جدید به درمان، بیشتر پاسخ می دهد. تاتوهای سیاه و آبی تیره بیشتر از تاتوهای زرد به لیزر جواب می دهند.

تاتوهای حرفه ای به 6 تا 12 جلسه درمانی نیاز دارد. در تاتوی آماتور تراکم رنگدانه ها کم هستند و به حدود 4 تا 6 جلسه نیاز دارد. پس از پایان لیزر یک آنتی بیوتیک موضعی و پوشش غیر چسبنده تجویز می شود. موضع تحت درمان نباید در معرض نور خورشید قرار داده شود، فرد می تواند از ضد آفتاب استفاده کرد. برای ادامه درمان 6 تا 8 هفته بعد باید مراجعه شود.

عارضه های پاک کردن تاتو :

تغییرات رنگدانه ای، تاول، اسکار (جوشگاه)، آلرژی (حساسیت)، تاتوی زنگاری مانند (تاتوی قرمز مانند تاتوی خط لب) باید با احتیاط لیزر شود.

ممکن است تاتو به علت اکسیداسیون آهن یا تیتانیوم اکسید، تیره تر به نظر برسد. محلی را برای تست، 4 تا 8 هفته قبل از درمان انتخاب کرده و تیرگی را زیر نظر می گیریم.

درمان بر روی بیماری که سابقه مصرف نمک های طلا را دارد، با احتیاط انجام می شود. فرد پس از مصرف این ماده (دچار ذخیره شدن طلا در بافت ها) رنگ آبی تیره ای را از خود در هنگام لیزر شدن نشان می دهد.

پیامدها و انتظارات :

پاسخ تاتو به درمان به عمق رنگدانه، رنگ تاتو و اندازه ذره های آن بستگی دارد. درمان موثر تاتوی حرفه ای نیاز به 12 جلسه یا بیشتر در طی 1-2 سال دارد.

در درمان های موفقیت آمیز هم اغلب مقداری رنگدانه باقی می ماند. سفید شدن موضع بهترین علامت نقطه پایان بالینی است. باید به بیمار گفته شود درمان تاتو ممکن است همراه با روشن یا تیره شدن رنگدانه های پوست (هیپروهیپوپیگمانتاسیون) باشد. بخصوص اگر نوع پوست بیمار تیره باشد.
Real Time Analytics