کرایوتراپی چیست؟

کرایوتراپی چیست؟

کرایوتراپی چیست؟

کرایوتراپی یا فریز کردن خال، زگیل و ضایعات پوستی

روش های متعددی برای بر طرف کردن ضایعات پوستی نظیر: زگیل، خال، کک و مک، میخچه و ... وجود دارد یک از این روش ها کرایوتراپی می باشد. از دستگاه کرایو برای منجمد کردن ضایعات پوستی استفاده می شود.

عملکرد دستگاه کرایوتراپی برای درمان ضایعات پوستی

دستگاه کرایو متشکل شده از مخزن دو جداره که این مخزن حاوی ازت مایع یا نیتروژن مایع می باشد. به این شکل است که ازت مایع درون دستگاه سرمای شدیدی به وجود می آورد که با پاشش محتوای دستگاه کرایو بر روی قسمت مورد نظر باعث می شود که حرارت ضایعه پوستی به شدت زیادی پایین آمده و در نتیجه باعث فریز و انجماد ضایعه پوستی و مرگ سلولی آن می شود.

بعد از اسپری کردن محل مورد نظر، ضایعه پوستی در طی چند روز به صورت تاول قرمز یا سفید و کبود دیده می‌شود و به مرور زمان بعد از خشک شدن و پوسته پوسته شدن ضایعه از بدن جدا خواهد شد. و امکان دارد محل درمان به صورت اسکار و لکه سفید کم رنگ باقی بماند.
Real Time Analytics