انواع سرطان پوستی

انواع سرطان پوستی

انواع سرطان پوستی

از مهم ترین سرطان های پوستی عبارتند از :

الف- بازال سل کارسینوم"تومورهای نیمه بدخیمی هستند که بطور موضعی و حالت تخریبی و خورندگی دارند به اینگونه تومورها سرطان پوستی می گویند.محل شروع این بیماری سلول های بازال پوست و یا فولیکول مو می باشد.

عوامل موثر این نوع بیماری اشعه های ماورای بنفش است و مواد شیمیایی سرطان زا مانند آرسنیک، اشعه ایکس، اسکار سوختگی است.

از دیگر عوامل این بیماری ژنتیک است که شامل گزرودرماپیک مانتوزوم و بازال سل نووس سیندرم است و محل ان بیشتر صورت و سر و تنه می باشد.در بیشتر مواقع هم بر روی بینی،گوش، پوست سر، گونه و اطراف چشم به وجود می آید.

تومور بازال سل کارسینوم مشکلات بالینی همچون:

 • 1- فرم SOLID
 • 2- فرم سیستیک
 • 3- فرم سوپرفیسیال یا سطحی
 • 4- فرم پیگمانته
 • 5- فرم مولتی سانتریک که در تنه و شبیه اگزما با کانون های متعدد است.

بهترین نوع درمان این بیماری شامل :

 • 1- عمل جراحی کامل
 • 2- الکتروکوتر
 • 3- کورتاژ
 • 4- کرایوتراپی
 • 5- فتودینامیک تراپی
 • 6- اسکواموس سل کارسینوما
 • 7- ملانوم و لنفوم های
 • 8- کاپوزی سارکوما

کراتوآکانتوم چگونه بیماری است ؟

نوعی تومور است که در عرض چند ماه رشد می کند و چند سانتی متر می رسد و در مرکز آن فرورفتگی مانند دهانه آتشفشان به وجود می آید و سرانجام خود به خود کوچک تر می شود اما باید آن را درمان کرد.
این تومور منفرد است و گاهی به طور متعدد به وجود می آید.

انواع اشکال این نوع تومور شامل :

 • 1- فرم فرگوسن اسمیت
 • 2- فرم ژنرالیزه اراپتیو به اسم گریزی بوسکی
 • 3- شکل مخلوط که مجموعه ای از دو فرم فوق است.
 • 4- فرم ژآنت که از محیط پیشرفت و از مرکز پس رفت می کند و به نام کرانتوآکانتوم سانتری فوژ معروف است.

انواع سرطان های پوستی عبارتند از:

SCC یا همان سرطان های خاردار که از شایع ترین نوع سرطان های پوستی می باشد.
عامل به وجود آمدن اینگونه سرطان ها عبارتند از:
الف- نورآفتاب طولانی ب-انواع زگیل، زخم ها ، جوشگاه های پدیده این نوع سرطان در چه محل هایی از بدن می باشد.
محل آنها بیشتر در نواحی است که تابش نور خورشید با آن برخورد می کند. مانند: پوست صورت، لب پایین و بالاخره زبان و آلت تناسلی مرد و فرج و ناحیه مقعدی می باشد.
نکته: منظره بالینی آن به صورت تومور و یا زخم و یا مخلوطی از آنهاست.
غیراشکال اولیه و آنها که روی زخم های کهنه و جوشگاهها (اسکار) پیدا می شود شکل دیگری دارد که آن را وروکوس کارسینوما می نامند. نکته:این فرم اگر در مخاط دهان باشد آن را اورال وروکوس کارسینوم و اگر در ناحیه تناسلی باشد ژنیتال وروکوس کارسینوم یا تومور لونشتاین و اگر در کف پا باشد آن را پلانتار وروکوس کارسینوما یا اپیتلیوم کونیکولاتوم می نامند.
ملانوم مالن چه نوع توموری می باشد و سرچشمه آن کجاست :
ملانوم مالن نوعی تومور بدخیم است که با منشاء ملانوست که 70% از پوست بدن سالم بوده و 30% آن خال هایی به وجود می آید و در نواحی مانند :و سرچشمه آن چشم ها و مخاط ها و CNS می باشد.
ایجاد این نوع تومور فوق العاده بدخیم عامل مهمی همچون ژنتیک است و نمونه های آن گزرودرما پیکمانتوزوم و دیسپلاستیک نووس سیندرم می باشد.
نکته: منشاء دیگر ملانوم خال های دیسپلاستیک منفرد و خال های مادرزادی و همچنین ایدز و تابش نور خورشید که می تواند در طی سالیان سال لانتیگومالیگنا ایجاد کند.
انواع شکل های بالینی ملانوم شامل :
الف- ALM در 5 درصد موارد و محل آن کف دست و پا و بستر ناخن ومخاط دهان می باشد.
ب- SSMدر 65% موارد
ج- فرم ندولا در 20 درصد موارد که گاهی ابتدای به ساکن تومور ندولار است و گاهی ضایعه ندولار روی SSM سوار می شود.
د- ALM در 5 درصد موارد و محل آن کف دست و پا و بستر ناخن ومخاط دهان می باشد.

نکته: محل شایع ملانوم در مردها تنه ودر زنها اندام تحتانی و روی سینه و بالاخره در 6 درصد موارد محل آن چشم و در 4 درصد موارد محل آن مخاط هاست. این تومور به هر عضوی می تواند متاستاز بفرستد که به ترتیب عبارتند از پوست، غدد لنفاوی، ریه، کبد، مغز، طهال و قلب، تشخیص بالینی آن به کمک قاعده ABCDE و اپیلومینسانس و بالاخره بافت شناسی است.
Real Time Analytics