کاشت ابرو به چه صورت انجام می شود؟

کاشت ابرو به چه صورت انجام می شود؟

کاشت ابرو به چه صورت انجام می شود؟

کاشت ابروی طبیعی با استفاده از موهای سر انجام می شود.

بخش کوچکی از موهای سر در ناحیه ابرو پیوند زده می شود. بسیاری از افراد با کندن تارهای ابروی خود جهت مدل دادن و باریک کردن ابروها، باعث شده اند که موهای ابرو به طور دائم از بین برود در نتیجه برای ترمیم ابروهای از دست رفته خود از تاتو یا هاشور ابرو استفاده می کنند، شاید تا مدتی انجام دادن روش تاتو بسیار خوشایند باشد ولی ابروی طبیعی جذاب تر و زیباتر خواهد بود.

امروزه پزشک های متخصصی وجود دارند که می توانند بخش کوچکی از موهای پشت سر را برداشته و با رعایت دقیق خواب موها در ناحیه ابرو جایگزین نمایند.

ابروهای بدست آمده بسیار نزدیک به ابروی طبیعی و زاویه مشابه خواب موهای ابرو می باشد.

معمولا، حداقل 2 مرحله کاشت ابرو به فاصله یکسال توصیه می شود تا تراکم بیشتر و طبیعی تری حاصل شود.

کاشت ابرو رضایت بسیار بیشتر و نتیجه ای دائمی در مقایسه با تاتو برای شما به همراه خواهد داشت و انجام آن به افراد توصیه می شود.
Real Time Analytics