سوالاتی در کاشت ابرو

سوالاتی در کاشت ابرو

سوالاتی در کاشت ابرو

درکاشت ابرو، از موهای کدام ناحیه استفاده می شود و آیا این موها، موهای خاصی می باشند؟

در واقع کاشت ابرو، مثل کاشت مو یک نوع پیوند بافت زنده می باشد. به همین دلیل در این نوع کاشت، ناحیه بانک مو یا دهنده (Donor)، ناحیه پشت سر می باشد و ناحیه گیرنده، محل کاشت ابرو می باشد.

اما کاشت ابرو در مقایسه با کاشت موی سر، کار بسیار تخصصی تر و ظریف تری است. به این معنا که برای کاشت ابروی صحیح و اصولی ابرو، که بعدا زاویه موهایش با خواب صحیح و درست رشد کند باید بسیار ماهرانه و حرفه ای بتوانیم فقط تعداد محدود و خاصی از موهای پشت سر فرد را انتخاب کنیم تا از نظر قطر مو، رنگ مو، میزان انحنای هر تار مو برای کاشت ابرو در ناحیه مورد نظر مناسب باشد و بعد هر فولیکول مو را بطور ماهرانه و با خواب صحیح درون منفذ بسیار ریزی که در پوست ابرو ایجاد کرده ایم قرار دهیم.

ریشه این موهای انتقال یافته (پیوند شده) زنده می باشد و در ناحیه جدید (ابروها) شروع به رشد می نماید.

آیا کاشت ابرو نیاز به بیهوشی دارد؟

کاشت ابرو با بی حسی موضعی انجام می شود و نیاز به هیچ نوع بیهوشی ندارد.

آیا در کاشت ابرو نیاز به بستری شدن می باشد؟

خیر، کاشت ابرو به طور سرپائی انجام می شود و نیازی به بستری شدن نیست.

مدت زمان انجام کاشت ابرو چقدر می باشد؟

بین 4 تا 6 ساعت، بسته به تراکم و ضخامت و طول ابروها در هر کاشت ابرو این زمان متغیر است.
Real Time Analytics