آیا کسی که در گذشته ابروهایش را تاتو کرده می تواند کاشت ابرو انجام دهد؟

آیا کسی که در گذشته ابروهایش را تاتو کرده می تواند کاشت ابرو انجام دهد؟

آیا کسی که در گذشته ابروهایش را تاتو کرده می تواند کاشت ابرو انجام دهد؟

بله، حتی کسی که قبلا چندین بار عمل تاتو بر روی ابروی خود انجام داده و حالا به دلایل مختلف مثل فرم یکنواخت تاتو، عدم قرینگی تاتوها، تغییر رنگ دادن قسمتی از تاتو و ... هر روز مجبور به استفاده از مداد ابرو روی تاتوی خود که کاری خسته کننده است می باشد، می تواند روی تاتوی (یا تاتوهای قبلی) خود کاشت ابرو با موهای طبیعی انجام دهد.
Real Time Analytics