بورس نسبت به سایر بازارهای موازی تا پایان سال بازده مناسب تری خواهد داشت

بورس نسبت به سایر بازارهای موازی تا پایان سال بازده مناسب تری خواهد داشت

بورس نسبت به سایر بازارهای موازی تا پایان سال بازده مناسب تری خواهد داشت

ابوالفضل شهرآبادی کارشناس بازار سرمایه:

 

امکان دارد در بازار سرمایه مانند 6 ماه نخست سال رشد شدیدی نداشته باشیم، اما تا پایان سال در این بازار با رشد خوبی روبرو خواهیم شد.

 

باوجود اینکه اکنون دلیلی برای نگرانی در این بازار وجود ندارد، اما یکی از دلایل ریزش های اخیر موضوع ترس سهامداران به ویژه تازه واردان است، درحالی که گزارش های 6 ماهه شرکت‌ها با نظر کارشناسان، پیش‌بینی خوبی نشان می دهد.




Real Time Analytics