آتش سوزی کشتی مسافربری در مسیر گناوه به خارک

آتش سوزی کشتی مسافربری در مسیر گناوه به خارک

آتش سوزی کشتی مسافربری در مسیر گناوه به خارک

آتش سوزی کشتی مسافربری در مسیر گناوه به خارک ( ساحل استان بوشهر )

 

کشتی مهبد در مسیر گناوه به خارک به علت آتش سوزی در یکی از موتورهای کشتی، در مسیر متوقف شده و پس از اطفاء حریق  اکنون این شناور مسافر بر توسط ناجی در حال برگشت به گناوه است

 

 این حادثه خسارت جانی نداشته است

 

صداوسیما
Real Time Analytics