خطرآفرینی کرونایی مغازه های نیمه باز

خطرآفرینی کرونایی مغازه های نیمه باز

خطرآفرینی کرونایی مغازه های نیمه باز

تعدادی از بازاریان با کمین کردن به انتظار مشتری در پشت کرکره‌های نیمه‌باز مغازه، طرح محدودیت‌های جدید و مدیریت هوشمند کرونا را که با هدف قطع زنجیره انتقال به اجرا گذاشته شده است، به سخره گرفته‌اند.

مردی تا کمر خم می شود و از زیر کرکره نیمه بسته به درون مغازه می خیزد و به دنبال او خانمی به همراه فرزندش خمیده پا به درون می گذارند.

کنجکاو می شوم و از زنی که از مغازه خارج می شود می پرسم اینجا چه خبر است؟

می گوید: لباس فروشی است و چون آشنا است و قصد خرید دارم تماس گرفته ام تا نیم ساعتی در مغازه را باز کنند و خرید خود را انجام دهیم.

سرک که می کشم، می بینم در فضای کوچکی که با وجود بسته بودن در و پایین بودن کرکره حتماً تهویه مناسبی هم ندارد تعدادی زن و مرد در داخل مغازه مشغول وارسی اجناس هستند و بدون ترس و بی مهابا خرید و فروش می کنند.

یک خیابان آن سوتر، یک مغازه لوازم خانگی با چراغ خاموش در حال راه انداختن مشتری است و اندکی آن طرفتر فروشگاهی دیگر، این بار کاملاً علنی و بدون ترس از بازرسی و جریمه، در حال خرید و فروش است.

پخش گزارش تعطیلی واحدهای صنفی در کشور به صورت مستمر از تلویزیون در کنار فعالیت غیرقانونی برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با کرکره های نیمه پایین در شرایط وخیم کرونایی، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد شد.

 

ایرنا، برترینها
Real Time Analytics