مو با چه سرعتی رشد می کند؟

مو با چه سرعتی رشد می کند؟

مو با چه سرعتی رشد می کند؟

این باور اشتباه است که در اثر کوتاه کردن موهایتان، سرعت رشد موها افزایش پیدا می کند. معمولا موی افراد با سرعتی ثابت و نیم میلی متر در روز رو به رشد است. در اغلب موارد این امکان وجود دارد که سرعت رشد موی افراد بر اثر ژنتیک یا هورمون ها تغییر کند. برای مثال در دوران بارداری سرعت رشد موها در خانم ها افزایش می یابد. در مواردی که موهایی سالم داشته باشید در هر سال 15 سانتی متر موهایتان بلند می شود. اگر موهایتان کوتاه است و دوست دارید موهایی بلند داشته باشید، باید حدودا به مدت زمان 2 تا 4 سال صبر کنید.

سرعت رشد موهای نواحی مختلف بدن

ابـرو:

 • مـدت استراحت: 12 هفته
 • مدت رشد: 4 تا 8 هفته
 • تعداد پیاز مـو در هر سانتیمتر مربع پوست: 350
 • سرعت رشد در روز: 0٫61 میلی متر

ریش:

 • مدت استراحت: 10 هفته
 • مدت رشد: 1 سال
 • تعداد پیاز مو در هر سانتی متر مربع: 500 در چانه و 800 در گونه
 • سرعت رشد: 0٫32 میلی متر

سبیل:

 • مدت استراحت: 6 هفته
 • مدت رشد: 16 هفته
 • تعداد پیاز در هر سانتیمتر مربع: 500
 • سرعت رشد: 0٫38 میلی متر

زیر بغل: مدت استراحت: 12 هفته/ مدت رشد: 16 هفته/ تعداد پیاز مو: 65 / سرعت رشد: 0٫3 میلی متر

موهای پا: مدت استراحت: 24 هفته/ مدت رشد: 16 هفته/ تـعداد پـیاز مــو: 60 / سرعت رشد: 0٫21 میلی متر

موهای نواحی تناسلی: مدت استراحت: یک هفته/ مدت رشد: چندین ماه/ تعداد پیاز مو: 70 / سرعت رشد: 0٫3 میلی متر

موهای سر همیشه در حال رشد هستند اما موهای ابرو تا اندازه مشخص بلند می شود. دلیل آن کنترل ژنتیکی آنها است که مدت زمان آناژن و تلوژن آنها را تعیین می کند.

مثلا در موی سر در آن واحد 85 درصد موها در حال رشد هستند و تنها 13 درصد موها در حال استراحت می باشند.

اما در ابرو تنها 10 درصد موها درحال رشد و 90 درصد موها در حال استراحت هستند.

ریزش 50 الی 100 تار مو از موهای سر در روز طبیعی می باشد.
Real Time Analytics