پاک کردن تاتو با لیزر

پاک کردن تاتو با لیزر

پاک کردن تاتو با لیزر

از زمانی پدید آمدن خالکوبی، پاک کردن تاتو به کمک ابزارهای مختلف انجام شده است. در حالیکه خالکوبی ها دائمی در نظر گرفته شده بودند، اکنون می توان آنها را به طور کامل یا بخشی از آنها را با لیزردرمانی حذف کرد.

روش استاندارد برای حذف غیر تهاجمی رنگدانه های تاتو استفاده از لیزر کیوسوییچ Q-switched است. انواع مختلفی از لیزرهای کیوسوییچ به منظور پاک کردن رنگ های مختلف جوهر خال کوبی بسته به طیف خاص جذب نور رنگدانه های تاتو مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور معمول، رنگهای سیاه و تیره تر را می توان به طور کامل با استفاده از لیزر کیوسوییچ پاک کرد، ولی پاک کردن رنگ های روشن تر مانند زرد و سبز هنوز هم بسیار دشوار است. موفقیت در پاک کردن تاتو می تواند به عوامل مختلفی از جمله رنگ پوست، رنگ جوهر و عمقی که در آن جوهر تاتو به کار رفته، بستگی داشته باشد.

لیزرهای کیوسوییچ ابتدا در اوایل دهه 1990 به بازار عرضه شدند. برای چند دهه قبل از آن، لیزر موج پیوسته به عنوان لیزرهای پزشکی برای حذف خال کوبی استفاده شد. لیزرهای موج پیوسته از یک پرتو انرژی بالا استفاده می کردند که ناحیه هدف را برداشته و ساختارهای بافت اطراف آن و همچنین جوهر تاتو را تخریب می‌کردند. درمان شدیدا دردناک بود و باعث آسیب و بجا ماندن اسکار شد.

برخی افراد پس از مدتی تصمیم به پوشاندن خال کوبی که از آن ناراضی هستند با تاتوی جدید می کنند. این پنهانکاری هنری ممکن است تاتوی قدیمی را به طور کامل نامرئی کند، هرچند این امر عمدتا بر اندازه، سبک، رنگ و تکنیکهای مورد استفاده در تاتوی قدیمی و مهارت تاتوکار بستگی دارد. پوشاندن تاتوی قبلی، باعث ایجاد تونهای تیره تر در تاتوی جدید می شود تا به طور موثر بتواند نقش قدیمی تر و ناخواسته را پنهان کند. بسیاری از تاتوها برای پوشاندن بیش از حد تیره هستند و در این موارد بیماران می توانند از لیزر برای روشن یا محو کردن تاتوی فعلی استفاده کنند تا پوشش بهتری روی تاتوی آنها صورت بگیرد.

حذف تاتو اغلب با استفاده از لیزر انجام می شود که در آن ذرات جوهر تاتو به ذرات کوچکتر تجزیه می شود. ماکروفاژهای پوستی بخشی از سیستم ایمنی بدن هستند که وظیفه جمع آوری و هضم خرده ریزهای سلولی را دارند. در مورد رنگدانه های تاتو، ماکروفاژ ها رنگدانه های جوهر را جمع آوری می کنند، اما برای از بین بردن و شکستن آنها به ذرات کوچکتر با دشواری روبرو هستند. در عوض، آنها رنگدانه های جوهر را ذخیره می کنند.

اگر یک ماکروفاژ آسیب دیده باشد، جوهر ذخیره شده خود را آزاد می کند که توسط دیگر ماکروفاژها برداشته می شود. این روند می تواند پاک کردن تاتو را سخت کند. وقتی که از طریق درمان ها ذرات جوهر به قطعات کوچکتر تجزیه می شوند، ماکروفاژ ها می توانند به راحتی آنها را حذف کنند.

رنگدانه های تاتو دارای طیف های خاصی برای جذب نور هستند. لیزر پاک کردن تاتو باید قادر به انتشار انرژی کافی در طیف جذب مورد نظر در رنگدانه تاتو در جهت ارائه یک درمان موثر باشد. پاک کردن برخی از رنگدانه های تاتو مانند رنگ زرد و رنگ فلورسنت خیلی مشکل تر از رنگ مشکی و آبی تیره تر به نظر می رسند زیرا آنها طیف جذبی ای دارند که در گوشه یا خارج از طیف منتشره از لیزر می افتد.
Real Time Analytics