تشخیص مزاج بر اساس عادات و رفتار

تشخیص مزاج بر اساس عادات و رفتار

تشخیص مزاج بر اساس عادات و رفتار

مزاج ها و طبع ها از مهم ترین اصول طب سنتی هستند. تشخیص مزاج نیاز به مهارت خاصی ندارد و با کمی دقت میسر خواهد شد. برای تشخیص مزاج خود باید به یک سری نکات از جمله گرمی و سردی بدن، علایق تغذیه ای، چاقی و لاغری، رشد و تراکم موهای بدن و شکل و فرم بدن دقت کرد. در این مطلب راهنمایی جانع را برای تشخیص مزاج و طبع گردآوری کرده ایم. امدواریم که به کارتان بیاید.

در تشخیص مزاج از میان چهار نوع دموی، صفراوی، سوداوی و بلغمی از فرد باید در رابطه با سه گرایش زیر سوال می کنیم:

• گرایش های غذایی مثل چه غذایی دوست داری؟ کم می خوری یا زیاد؟

• گرایش های پنداری مثل حفظیات شما چطور است؟ رفتارت با دوستان محبت آمیز است؟ تخیلات داری؟

• گرایش های رفتاری مثل زود می خوابی؟ پر کار هستی یا نه؟

اگر به این سوال ها دیر جواب دهند و دیر تصمیم بگیرند و در پندارها تردید داشته باشند یعنی سودا در سر دارند. سن، جنس، درشتی و باریکی مو، پراکندگی مو در سر و تن را بررسی می کنیم.

تندی حرکت و حرف زدن گواه بر گرمی است و آرامی و سنگین بودن زبان، گواه بر سردی است، آب از دهان آمدن دلیل بر سردی است و بعد نبض را می گیریم اگر پر و تند باشد گرم است و در غیر این صورت سرد است. در رفتار یک کار را تمام کردن یعنی وارد سردی شدن، چون گرمی ها تنوع طلب هستند و کار را ناقص انجام می دهند و اگر یک کار را بخواهند تمام کنند خیلی باید به خودشان فشار بیاورند تا کار را تمام کنند و انسان هر چقدر به طرف سردی برود عاقل تر می شود و با دیپلماتیک حرف می زند اما گرمی ها می گویند هر چی شد، شد.

آدم گرم مزاج نمی تواند پنهان کاری کند یا اگر پنهان کاری بکند سختش است. آرزوهای بلند پروازانه یعنی گرمی و تعدیل آرزوها یعنی تعدیل مزاج افراد دو مزاجه هم داریم که اندام بالایی شان گرم و اندام پایینی شان سرد است.

یک فرد بلغمی همیشه محافظه کار است و یک فرد دموی همیشه هوس شعر و عشق و عاشقی دارد، یک نفر صفراوی همیشه افکار بلند در ذهنش دارد و آرزوهای تیز پا و هوس حرکت کردن در ارتفاعات کوه را دارد، گرچه هم نتواند.

یک آدم گرم مزاج با یک آدم سرد مزاج خوب می توانند زندگی کنند (این به آن سردی و آن به این گرمی میدهد و اگر هر دو گرم باشند اول عاشقانه زندگی می کنند و بعد باهم دعوا می کنند. کسی که مثلا ترشی دوست داشت و الان تندی دوست دارد یعنی فرد به طرف سردی می رود.

تشخیص بر اساس سردی و گرمی بدن

برای شناسایی مزاج و تشخیص سردی و گرمی بدن می‌توانید بخشی از اندام مانند ساعد را لمس کنید و دقت کنید لمس آن چه احساسی به شما می‌دهد:

• اگر احساس گرما و حرارت کردید، نشان دهنده این است که فرد دارای مزاج گرم است.

• اگر احساس سرما کردید، بیانگر طبع سرد است.

تشخیص بر اساس نرمی و سفتی بدن

چاقها دو نوع هستند؛ یا گوشتی هستند که این علامت دم است و یا به خاطر چربی است که چربی هم سرد است و این هم علامت بلغم است در تشخیص دموی و بلغمی اول از آشکار بودن رگها می فهمیم که فرد دموی است یا بلغمی.

اگر رگها آشکار باشد دموی است پس چاق ها یا دموی و یا بلغمی هستند و این دو تری دارند پس نمی توانند صفراوی و سوداوی باشند چون هم دم و هم بلغم تری دارد. لاغرها یا سرد و خشک هستند در این صورت گوشت بدن کم است و یا گرم و خشک هستند در این صورت پیه یا همان چربی بدن کم است که حالت اول سودا و حالت دوم صفرا است.

بافت بدنی افراد در مقایسه با یکدیگر متفاوت ست و این امر نشانه‌ای از تفاوت در مزاج آنها است:

ا اگر با لمس بدن خود یا فردی گرما احساس کردید و علاوه بر آن متوجه شدید بافت بدنی نرم است و به راحتی با فشار انگشت فرو می‌رود، چنین فردی علاوه بر گرمی مزاج دارای رطوبت نیز هست و مزاج گرم و مرطوب (دموی) دارد.

• اگر با لمس بدن، احساس گرما نمودید اما خشکی و زبری را زیر سر انگشتتان احساس کردید، مزاج گرم و خشک (صفراوی) است.

• اگر با لمس بدن، احساس سردی کردید و این سردی همراه با نرمی پوست و بافت گوشت آلود بودن نیز همراه بود، چنین فردی دارای مزاج سرد و تر (بلغمی) است.

• اگر با لمس بدن، احساس سردی کردید و در عین حال بافت بدن سفت و سخت بود، چنین فردی دارای مزاج سرد و خشک (سوداوی) است.
Real Time Analytics