نرخ تورم اجاره‌ بها در تابستان 98

نرخ تورم اجاره‌ بها در تابستان 98

نرخ تورم اجاره‌ بها در تابستان 98

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مرکز آمار، نرخ تورم در بخش مسکن یکی از شاخص‌های مهم است که به دو بخش «اجاره بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری و نصب ایزوگام) تقسیم می‌شود.

در تابستان امسال نرخ تورم اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 151.9 رسید که نسبت به بهار که 142 ثبت شده بود رشد 6.9 درصدی داشت.

در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان لرستان با 23.6 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان شرقی با 2.7 درصد افزایش است.

درصد تغییرات نرخ تورم اجاره بها در تابستان 1398 نسبت به فصل مشابه سال 1397 (تورم نقطه به نقطه)، 23.1 درصد است و نسبت به بهار امسال (25.6 درصد)، 2.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با 37.2 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 11 درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 14.1 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی 12.1 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به تابستان 1398 نسبت به دوره مشابه سال گذشته در بخش اجاره بها، 24 درصد است. استان تهران با 33.7 درصد بیشترین نرخ تورم اجاره بها در این دوره و استان آذربایجان غربی با 9.4 درصد کمترین نرخ تورم را داشت.

متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در تابستان 1398 برابر با 27.1 درصد است.

منبع : اقتصاد نیوز
Real Time Analytics