دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهم‌ترین و بزرگترین دانشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران است. مهم‌ترین وظیفه این دانشکده تربیت پزشک و ارائه خدمات آموزشی و درمانی به شهروندان می‌باشد.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهم‌ترین و بزرگترین دانشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران است. مهم‌ترین وظیفه این دانشکده تربیت پزشک و ارائه خدمات آموزشی و درمانی به شهروندان می‌باشد. تاریخچه دانشکده پزشکی به تشکیل دانشگاه تهران در سال 1313 برمی‌گردد. البته دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حقیقت همان مدرسه طب دارلفنون است که در سال 1297 از دارالفنون جدا شد و به ساختمانی در خیابان شیخ هادی منتقل گردید و مرحوم لقمان‌الدوله به ریاست آن برگزیده شد و از همین دوره، بخصوص از سال 1307, آموزش طب (در مدرسه طب) نظم و قوام بیشتری پیدا کرد و به دوره‌های آموزش علوم پایه و بالینی تقسیم شد. در سال 1313 قانون تأسیس دانشگاه تهران به تصویب مجلس رسید و هریک از مدارس، دانشکده نامیده شدند که یکی از آن‌ها دانشکده طب بود. تا قبل از سال 1364 و قانون استقلال آموزش پزشکی و تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی، این دانشکده زیر نظر دانشگاه تهران اداره می‌شد ولی پس از آن زمان همراه با دانشکده‌های داروسازی، بهداشت، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، دندانپزشکی دانشگاه مستقلی به نام دانشگاه علوم پزشکی تهران تأسیس شد. در حال حاضر ریاست این داشکده بعهده دکتر شهریار نفیسی، (متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب-فلوشیپ نورماسکولار) می‌باشد .

روسای دانشکده

لقمان‌الدوله ادهم 1318–1312

شارل اوبرلین دی‌ماه 1318 تا شهریور 1321

امیراعلم آذر 1321 تا بهمن 1322

جواد آشتیانی اسفند 1322 تا اردیبهشت 1323

شارل اوبرلین اردیبهشت 1323 تا مهر 1326

جواد آشتیانی اسفند 1326 تا مهر 1327

جهانشاه صالح آبان 1327 تا اردیبهشت 1334

منوچهر اقبال خرداد 1334 تا آذر 1336

احمد فرهاد معتمد دی 1326 تا تیر 1342

جهانشاه صالح تیر 1342 تا اسفند 1346

محمدعلی حفیظی اسفند 1346 تا مهر 1347

ابراهیم سمیعی مهر1347 تا شهریور 1348

محسن ضیایی شهریور 1348 تا آذر 1348

نصرالله مقتدر مژدهی بهمن 1348 تا مرداد 1350

کمال‌الدین آرمین مرداد 1350 تا فروردین 1351

ابوالقاسم پیرنیا فروردین 1351 تا مهر 1352

الکساندر باقدیانس

حسن عارفی

محسن ساغری

مهدی بیگدلی

عباس شیبانی

محمدحسن باستان حق

محمد پژوهی 1268–1366

پرویز جبل‌عاملی 1376–1367

عباسعلی کریمی

حسین اصل سلیمانی

سید حسن هاشمی

سید حسن امامی رضوی

علی جعفریان

فاطمه السادات نیری

امیر حسین امامی

شهریار نفیسی

ساختار و مدیریت

تشکیلات سازمانی دانشکده متشکل از ریاست دانشکده پزشکی، معاونت‌های آموزش عمومی، آموزش تخصصی وفوق تخصصی، تحصیلات تکمیلی، اداری مالی، معاونت پژوهشی، معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت هیئت علمی و دفتر توسعه آموزش پزشکی است. در بیمارستان‌ها، گروه‌های آموزشی بالینی، فعالیت‌های آموزشی را در بخش‌های آموزشی ارائه می‌نمایند. هر بخش با 40–20 تخت، به‌طور متوسط با 5 نفر عضو هیئت علمی به کمک دستیاران تخصصی، فوق تخصصی، کارورزان و پرستاران اداره می‌شود.

دانشجویان

هم اکنون تعداد دانشجويان پزشكي عمومي در مقاطع علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، دوره باليني كارورزي 2460 نفر است همچنين دانشکده پزشکي، علاوه بر دانشجويان دوره عمومي، مسئوليت آموزش 663 نفر دانشجويان کارشناسي ارشد و323 نفر دانشجويان Ph.D را بر عهده دارد. مسئوليت آموزش 1963 دستيار تخصصي را در25 رشته باليني، 316 دستيار فوق تخصصي را در 24رشته و 39 رشته فلوشيپ را در 25 گروه آموزشي در بيمارستانهاي تابعه بر عهده دارد هسته اوليه دانشکده پزشکي را گروههاي آموزشي تشکيل مي‌دهند.دانشکده پزشکي داراي 10 گروه آموزشي علوم پايه و 25گروه آموزشي باليني و جمعاً 35 گروه مي‌باشد.

مجموعا 983 نفر هيئت علمي در گروههاي فوق به آموزش دانشجويان اشتغال دارند که از اين تعداد 99 نفر در علوم پايه و 884 نفر در گروههاي آموزشي باليني بيمارستانها به فعاليت مشغول هستند . در 17 بيمارستان تابعه دانشكده با قريب به 7 هزار تخت بيمارستاني، گروه‌هاي آموزشي باليني, فعاليت‌هاي آموزشي را در بخش‌هاي آموزشي مختلف ارايه مي نمايند.

گروه‌های آموزشی

دانشکده پزشکی دارای 11 گروه آموزشی در علوم پایه و 22 گروه آموزشی بالینی می‌باشد. مجموعاً 806 نفر هیئت علمی در گروه‌های فوق به آموزش دانشجویان اشتغال دارند که از این تعداد 119 نفر در علوم پایه و 808 نفر در گروه‌های آموزشی بالینی بیمارستان‌ها به فعالیت مشغول هستند.

بیمارستان‌های آموزشی

 • • بیمارستان امام خمینی
 • • بیمارستان انستیتوکانسر: جراحی و ژنتیک
 • • بیمارستان ولیعصر
 • • بیمارستان دکتر شریعتی
 • • بیمارستان سینا
 • • بیمارستان امیراعلم
 • • بیمارستان مرکز طبی
 • • بیمارستان روزبه
 • • بیمارستان رازی
 • • بیمارستان فارابی
 • • بیمارستان میرزا کوچک خان
 • • بیمارستان بهرامی
 • • بیمارستان آرش
 • • بیمارستان قلب تهران
 • • بیمارستان ضیائیان
 • • بیمارستان بهار لو

استادان سرشناس

 • • محمد قریب
 • • علی مرادپور

دانش‌آموختگان

سالانه بیش از400 پزشک عمومی و حدود 900 نفر متخصص و فوق تخصص و فلوشیب، 80 نفر فوق لیسانس و دکترای علوم پایه پزشکی از این دانشکده فارغ‌التحصیل می‌گردند.

آدرس پستی : خیابان انقلاب-خیابان قدس-خیابان پورسینا-درب شمالی دانشگاه-ساختمان شماره 1 تلفن (ریاست) 66405357
Real Time Analytics