بخش مهمی از اقتصاد جهان، پول ارسالی کارگران به وطنشان است

بخش مهمی از اقتصاد جهان، پول ارسالی کارگران به وطنشان است

بخش مهمی از اقتصاد جهان، پول ارسالی کارگران به وطنشان است

 پولی که کارگران شاغل در کشورهای خارجی به وطن خود ارسال می‌کنند به بخشی حیاتی در بسیاری از اقتصادهای جهان تبدیل شده است.

این پول که اصطلاحاً به آن رمیتانس گفته می‌شود امسال در کشورهای با درآمد کم تا متوسط به 551 میلیارد دلار رسید، که این نشان‌دهنده افزایشی 4.7 درصدی نسبت به سال 2018 است.

رمیتانس از دهه 1990 تا کنون از پولی که دولت‌ها به عنوان کمک رسمی دریافت کرده‌اند بیشتر شده است (به 3 برابر آن رسیده است) و به انتظار می‌رود در کشورهای با درآمد کم تا متوسط، تا پایان امسال از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اف‌دی‌آی) هم بیشتر شود.

در پنج کشور تونگا، جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان، هایتی و نپال، رمیتانس برابر با 25 درصد کل تولید ناخالص ملی است و یا از این میزان بیشتر است.

 

 

برگرفته از jsnews.ir
Real Time Analytics