باغ‌موزه‌ «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ‌موزه‌ «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ‌موزه‌ «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ موزه «گیاهان دارویی و معطر» زنجان باغ موزه گیاهان دارویی در بازار تاریخی زنجان واقع شده است. این باغ موزه گیاهی شامل سه بخش گیاهان دارویی-نوشینه سرا و لابراتوار تحقیقاتی است. باغ موزه گیاهان دارویی زنجان، در حال حاضر با وجود ۱۲۰ تیره گیاه دارویی و نوشینه سرا، قابلیت بازدید برای عموم را دارد.

عکس: امیرحسین ناسوتی

باغ موزه‌ی «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ موزه‌ی «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ موزه‌ی «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ موزه‌ی «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ موزه‌ی «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ موزه‌ی «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ موزه‌ی «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ موزه‌ی «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

باغ موزه‌ی «گیاهان دارویی و معطر» زنجان

 

برگرفته از bartarinha.ir
Real Time Analytics