حجم مبنا چیست

حجم مبنا چیست

حجم مبنا چیست

حجم مبنا و تاثیر آن بر تغییرات قیمتی

یکی از موضوعات مهم در تابلو خوانی و بازار خوانی بحث مربوط به حجم مبنا در شرکت می باشدحجم مبنا حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا قیمت سهم بتواند بر اساس سقف دامنه نوسان روزانه افزایش یا کاهش داشته باشد.

هدف از تعیین حجم مبنا این است که که سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند که نوسانات قیمت سهام در نتیجه خرید و فروش تعداد مشخصی از سهام است چرا که در غیر این صورت معامله حتی چند سهم می‌تواند قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد و قیمت های غیر واقعی در سهم ایجاد کند.  به عنوان مثال حجم مبنای شرکت چکارن در شکل زیر 76864 سهم می باشد.

حجم مبنا

برای بیشتر شرکت های بورسی حجم مبنا 0.0008 تعداد سهام شرکت در نظر گرفته شده است. برای شرکت های فرابورس نیز حجم مبنا 1 می باشد. به عنوان مثال حجم مبنا شرکت دتولید که جز شرکت های فرابورسی می باشد 1 است.

حجم مبنا

نکته مهم در حجم مبنا:

گاهی اوقات مشاهده می شود که در صف خرید، آخرین معامله سهم در محدوده سقف دامنه نوسان5%+ می باشد ولی قیمت پایانی در محدوده 1%+ می‌باشد. برای شرکت‌های بورسی، زمانی که سهم صف خرید است تعداد سهامی که باید معامله شود حداقل باید به اندازه حجم مبنا باشد تا قیمت پایانی سهم در سقف قیمت مجاز روزانه قرار گیرد و اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی سهم نسبت به حجم معامله تعیین می شود.

مثال:

اگر سهمی دارای صف خرید 2 میلیونی باشد و حجم مبنای آن 500 هزار سهم باشد، در صورت معامله 250 هزار سهم، قیمت پایانی 2.5% مثبت می‌شود. اما اگر 500 هزار سهم و بیشتر از آن معامله شود قیمت پایانی سهم 5% مثبت می‌شود. حال همین وضعیت را می‌توان برای صف فروش نیز مد نظر داشت. در شکل زیر سهام شرکت کارخانجات داروپخش مورد بررسی قرار گرفته است.

حجم مبنا

 

حجم مبنا

همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌شود، سهم در قیمت 4523 ریال دارای صف خرید 272589 سهمی می باشد. قیمت آخرین معامله در محدوده 4.99%+ ولی قیمت پایانی در محدوده 1.74%+ می باشد. حال سوال اینجاست که چرا با وجود اینکه سهم مورد نظر صف خرید می‌باشد ولی قیمت پایانی آن 4.99%+ نیست؟؟ علت آن را باید در حجم مبنای سهم دانست. همانطور که در شکل نشان داده شده است؛ حجم مبنای شرکت 200000 سهم می‌باشد و در صورتی که حجم معاملات، حداقل به اندازه 200000 باشد؛ تغییرات قیمت پایانی به اندازه 4.99%+ خواهد بود. حال حجم معاملات در تصویر بالا 70,029 سهم می‌باشد که 0.35 درصد حجم مبنا می‌باشد. بنابراین درصد قیمت پایانی نیز 0.35 درصد سقف دامنه نوسان (0.5%) خواهد بود. کارکرد حجم مبنا محدود به همین می باشد و اطلاعاتی که در بازار در خصوص حجم معاملات سهم و چند برابر بودن آن نسبت به حجم مبنا وجود دارد اطلاعات درستی به حساب نمی آید. یعنی افزایش حجم معاملات در بازار سیگنال خاص خود را دارد و نباید به همراه حجم مبنا در بازار به کار گرفته شود. ممکن است بعضا در برخی از وبلاگ ها و سایت ها دیده باشید که میگویند اگر حجم معاملات سهم 5 برابر حجم مبنا باشد میتواند سیگنال خرید در بحث تابلو خوانی در بازار بورس باشد در صورتی که درست نیست و بحث حجم را صرفا باید با حجم معاملات در روزهای گذشته مورد بررسی قرار داد. برای آموزش سیگنال با استفاده از حجم معاملات ویدئوی زیر را مشاهده کنید.

 

برگرفته از mehdiafzalian.com
Real Time Analytics