دانشکده داروسازی

دانشکده داروسازی

دانشکده داروسازی

 

دانشکده داروسازی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران است.

 

مراکز تحقیقاتی:

مراکز تحقیقات علوم دارویی

مرکز تحقیقات فناوری نانو

مرکز تحقیقات زیست مواد دارویی

مراکز تحقیقات گیاهان دارویی

مراکز تحقیقاتی تجویز منطقی دارو

مراکز تحقیقات زیست فناوری

 

گروه های آموزشی:

اقتصاد و مدیریت دارو

فارماسیوتیکس

داروسازی بالینی

نانوفناوری دارویی

بیوتکنولوژی دارویی

کنترل دارو و غذا

سم شناسی و داروشناسی

داروسازی هسته ای

شیمی دارویی

فارماکوگنوزی

زیست مواد دارویی

 

نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه علوم پزشکی تهران کد پستی :۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱ ۶۴۱۲۰ 

۶۴۱۲۰ - ۰۲۱

پست الکترونیک    pharmacy@tums.ac.ir  

 

برگرفته از:
fa.wikipedia.org
pharmacy.tums.ac.ir  
Real Time Analytics