دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد یکی از دانشگاه‌های دولتی تهران است. این دانشگاه در جنوب شهر تهران و جنب بزرگراه خلیج فارس، ضلع شمالی نمایشگاه شهر آفتاب روبروی حرم روح الله خمینی واقع شده‌است. این دانشگاه در سال 1369 با پذیرش 165 دانشجو و در 7 رشته شروع به کار نمود و اکنون با ظرفیت بیش از 11000 نفردر 128 رشته دانشجو می‌پذیرد.

دانشکده‌ها و رشته‌ها

دانشکده پزشکی

 • دکتری تخصصی
  • داروسازی سنتی(p.h.d)
  • طب سنتی ایرانی(p.h.d)
 • دکتری حرفه‌ای
  • پزشکی
  • پزشکی (شبانه(
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته
  • اقتصادبهداشت
  • ایمنی‌شناسی
  • تاریخ علوم پزشکی
  • فیریولوژی پزشکی
  • میکروب‌شناسی

دانشکده پرستاری و مامایی

 • کارشناسی ارشد ناپیوسته
  • پرستاری سالمندی
  • پرستاری مراقبت‌های ویژه
 • کارشناسی پیوسته
  • اتاق عمل
  • پرستاری
  • پرستاری-پرستاری

دانشکده دندانپزشکی

 • دکتری حرفه‌ای
  • دندانپزشکی
 • دستیاری تخصصی
  • بیماری‌های دهان و فک و صورت
  • پروتزهای دندانی
  • پریودانتیکس
  • دندانپزشکی-اندودانتیکس
  • دندانپزشکی ارتودانتیکس
  • دندانپزشکی ترمیمی
  • دندانپزشکی کودکان

دانشکده علوم انسانی

 • دکتری تخصصی
  • روانشناسی بالینی(P.H.D)
  • علوم سیاسی-مطالعات سیاسی ا نقلاب اسلامیp.h.d
  • علوم سیاسی-مطالعات سیاسی انقلاب p.h.d
  • علوم سیاسی-مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی-p.h.d
  • علوم سیاسی-مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی p.h.d
  • فلسفه تعلیم تربیت(p.h.d)
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته
  • الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث
  • الهیات ومعارف اسلامی -فقه و حقوق اسلامی
  • تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش
  • تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش
  • جامعه‌شناسی
  • جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی
  • حقوق خصوصی
  • روانشناسی بالینی
  • زبان وادبیات فارسی-ادبیات مقاومت
  • علم اطلاعات و دانش‌شناسی
  • علم سنجی
  • علوم تربیتی-برنامه‌ریزی آموزشی
  • علوم تربیتی-برنامه‌ریزی درسی
  • علوم کتابداری واطلاع رسانی
  • فلسفه و کلام اسلامی-کلام اسلامی
  • فلسفه وکلام اسلامی-فلسفه اسلامی
  • فیزیولوژی ورزشی-فعالیت بدنی وتندرستی
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت بازرگانی-مدیریت بازرگانی-بازاریابی بین‌المللی
  • مدیریت بازرگانی-مدیریت بازرگانی-مالی
  • مدیریت دولتی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت کارآفرینی
 • کارشناسی پیوسته
  • الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث(
  • الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)-علوم قرآن وحدیث
  • الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و حکمت اسلامی(
  • الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و حکمت اسلامی)-فلسفه وحکمت
  • تربیت بدنی
  • تربیت بدنی-تربیت بدنی - علوم ورزشی
  • تربیت بدنی-تربیت بدنی و علوم ورزش-رفتارحرکتی
  • تربیت بدنی-تربیت بدنی و علوم ورزش-مدیریت ورزش
  • حقوق
  • روانشناسی (بالینی(
  • علم اطلاعات ودانش‌شناسی
  • علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی(
  • علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی(
  • علوم تربیتی (مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی(
  • علوم سیاسی
  • فقه و حقوق اسلامی
  • کتابداری
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت صنعتی
 • دانشکده علوم پایه
 • دکتری تخصصی
  • ریاضی کاربردیp.h.d
  • ریاضی (گرایش آنالیز(p.h.d
  • ریاضی (گرایش جبر(p.h.d
  • ریاضی (گرایش هندسه-توپولوژی(p.h.d
  • ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی p.h.d
  • ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات p.h.d
  • ریاضی محضp.h.d
  • زیست‌شناسی-فیزیولوژی گیاهیP.h.d
  • زیست فناوری P.H.D (بیوتکنولوژی -میکروبی(
  • میکروبیولوژی(P.H.D)
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته
  • زیست‌شناسی-میکروبیولوژی (ارشد(
  • ریاضی کاربردی-آنالیزعددی (ارشد(
  • ریاضی کاربردی-تحقیق درعملیات (ارشد(
  • ریاضی کاربردی (ارشد(
  • ریاضی محض-آنالیز (ارشد(
  • ریاضی محض-جبر (ارشد(
  • ریاضی محض-هندسه (ارشد(
  • ریاضی محض (ارشد(
  • زیست فناوری ارشد (بیوتکنولوژی-میکروبی(
  • زیست گیاهی (فیزیولوژی گیاهی) ارشد
  • علوم جانوری (ارشدگرایش فیزیولوژی(
  • فیزیک بنیادی (ارشد(
 • کارشناسی پیوسته
  • ریاضی کاربردی
  • ریاضی محض
  • ریاضیات وکاربردها
  • زیست‌شناسی سلولی مولکولی-ژنتیک
  • زیست‌شناسی سلولی مولکولی (زیست فناوری -بیوتکنولوژی(
  • علوم کامپیوتر
  • فیزیک-حالت جامد

دانشکده علوم کشاورزی

 • دکتری تخصصی
  • زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی(P.H.D)
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته
  • بیوتکنولوژی کشاورزی (ارشد(
  • مهندسی کشاورزی-اکولوژیک (اگرواکولوژی(
  • مهندسی کشاورزی -اصلاح نباتات (ارشد(
  • مهندسی کشاورزی -تکنولوژی بذر (ارشد(
  • مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد(
  • مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)-مهندسی کشاورزی-علوم خاک-رده‌بندی وارزیابی خاک
  • مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)-مهندسی کشاورزی-علوم خاک گرایش فیزیک وحفاظت خاک
  • مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)-مهندسی کشاورزی-گرایش شیمی وحاصلحیزی خاک
  • مهندسی کشاورزی حشره‌شناسی (ارشد(
  • مهندسی کشاورزی حشره‌شناسی (ارشد(
  • مهندسی کشاورزی علوم باغبانی-میوه کاری
  • مهندسی کشاورزی -زراعت (ارشد(
  • مهندسی کشاورزی حشره‌شناسی-اکولوژِی و کنترل بیولوژیک
  • مهندسی کشاورزی حشره‌شناسی-اکولوژِی و کنترل بیولوژیک
  • مهندسی کشاورزی حشره‌شناسی-سم‌شناسی
  • مهندسی کشاورزی حشره‌شناسی-سم‌شناسی
  • مهندسی کشاورزی حشره‌شناسی-سیستماتیک حشرات
  • مهندسی کشاورزی حشره‌شناسی-سیستماتیک حشرات
  • مهندسی کشاورزی حشره‌شناسی-کنه‌شناسی

دانشکده فنی مهندسی

 • دکتری تخصصی
  • مهندسی صنایع P.h.d
  • مخابرات P.h.d
  • مهندسی برق-الکترونیک P.h.d
  • مهندسی برق-قدرت P.h.d
  • مهندسی برق قدرت گرایش سیستم‌های قدرت p.h.d
  • مهندسی برق قدرت گرایش ماشین‌های الکتریکی p.h.d
  • مهندسی پزشکی-بیوالکتریک P.h.d
  • مهندسی مخابرات-سیستم p.h.d
  • مهندسی مخابرات-میدان p.h.d
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته
  • مهندسی برق-قدرت (ارشد(
  • مهندسی برق-کنترل (ارشد(
  • مهندسی برق-مخابرات (ارشد(
  • مهندسی برق -الکترونیک (ارشد(
  • مهندسی برق قدرت-سیستم‌های قدرت (ارشد(
  • مهندسی برق قدرت-ماشین‌های الکتریکی (ارشد(
  • مهندسی پزشکی (بیوالکتریک(
  • مهندسی صنایع (ارشد(
  • مهندسی عمران-خاک (ارشد(
  • مهندسی عمران-سازه (ارشد(
  • مهندسی عمران -ژئوتکنیک (ارشد(
  • مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
  • مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر (ارشد(
  • مهندسی مخابرات- میدان-مهندسی مخابرات-میدان
  • مهندسی مخابرات_ سیستم
 • کارشناسی پیوسته
  • مهندسی برق
  • مهندسی برق- - کنترل
  • مهندسی برق-الکترونیک
  • مهندسی برق-قدرت
  • مهندسی برق-مخابرات
  • مهندسی پزشکی (بالینی(
  • مهندسی عمران (عمران(
  • مهندسی کامپیوتر (سخت‌افزار(

دانشکده علوم پایه

 • کارشناسی
  • ریاضیات و کاربردها
  • علوم کامپیوتر
  • زیست‌شناسی سلولی و ملکولی (گرایش‌های ژنتیک و بیوتکنولوژی(
  • زیست جانوری
  • زیست عمومی
  • فیزیک حالت جامد
 • کارشناسی ارشد
  • رشته‌های ریاضی (گرایش کاربردی و محض(
  • علوم جانوری (گرایش فیزیولوژی(
  • میکروبیولوژی
  • زیست گیاهی (گرایش فیزیولوژی(
  • زیست فناوری (گرایش بیو تکنولوژی-میکروبی(
  • فیزیولوژی جانوری
  • فیزیک بنیادی و فیزیک حالت جامد
 • دکترای تخصصی
 • رشته‌های ریاضی (گرایش کاربردی و محض(
  • میکروبیولوژی
  • بیوتکنولوژی میکروبی
  • فیزیولوژی گیاهی
  • فیزیولوژی جانوری

دانشکده هنر

 • دکتری تخصصی
  • پژوهش هنر (P.H.D)
  • تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنراسلام(P.H.D)
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته
  • ارتباط تصویری (ارشد(
  • پژوهشی هنر (کارشناسی ارشد(
  • تصویرسازی (کارشناسی ارشد(
  • نقاشی (ارشد(
  • هنر اسلامی-نگارگری (ارشد(

پردیس خودگردان

از بهمن سال 1392 دانشگاه شاهد در برخی رشته‌های تحصیلات تکمیلی در پردیس خودگردان دانشجو جذب می‌نماید.

 

 

آدرس دانشگاه

تهران، بزرگراه خلیج فارس
( تهران - قم ) ، رو به روی حرم مطهر
امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد

 

تلفن ها

تلفن دانشگاه: 51210 - 021
روابط عمومی: 81 - 51215080 - 021

 

دانشگاه: info@shahed.ac.ir
روابط عمومیpublicrelation@shahed.ac.ir
کدپستی: 3319118651
صندوق پستی : 18155/159
Real Time Analytics