دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان سیستان و بلوچستان است که در سال 1384 تأسیس شد.

دانشکده علوم پزشکی از سال 1370 به‌عنوان یکی از دانشکده‌‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان فعالیت خود را آغاز کرد. روند گسترش دانشکده از ابتدای سال 1381 به‌طور رسمی شروع شد. به استناد رای یکصد و سی و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تاریخ 8 تیر 1379 در بخش آموزش عالی استقلال آموزشی اداری مالی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل مورد موافقت قرار گرفت. در سال 1380 اعتبارات بخش آموزش از اعتبارات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان منفک شد. بخش بهداشت و درمان نیز در سال 1381 براساس مصوبه نود و ششمین جلسه شورای عالی اداری کشور به استناد صورتجلسه شماره 135335/1905 مورخ 1381/07/24 از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منتزع شد. از آن پس این دانشکده به عنوان دستگاه اجرائی مستقل متولی امر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در منطقه سیستان به رسمیت شناخته شد. سرانجام، در سال 1384 حین نخستین سفر رئیس جمهور بر اساس مصوبه هیئت وزیران در استان سیستان و بلوچستان از دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه ارتقاء یافت. متعاقب آن در سال 1385 دانشکده‌های پزشکی، داروسازی، بهداشت و آموزشکده فوریت‌های پزشکی و دانشکده پیراپزشکی ایجاد و راه‌اندازی شد. در حال حاضر، این دانشگاه دارای 5 دانشکده، 126 عضو هیئت علمی، و 2146 دانشجو در مقطع کارشناسی است.

 

آدرس:  زابل، میدان جهاد، خیابان شهید باقری، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل

پست الکترونیکی: info@zbmu.ac.ir

تلفن: 05432225402-5

دورنگار: 05432232023

کد پستی: 9861663335

ساعات کاری 7-15  

 

 
Real Time Analytics