دانشگاه علوم پزشکی گرگان

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان فعالیت آموزشی خود را از سال 1346 با نام آموزشکده بهیاری بویه در منطقه گرگان و دشت آغاز کرد ،در سال 1356 با پذیرش دانشجو در رشته پرستاری مقطع کاردانی به آموزشکده پرستاری بویه تغییر نام یافت ،در سال 1362 به مجتمع پرستاری بویه و درسال 1367 به دانشکده پرستاری بویه تغییر کرد،در سال 1371 دانشکده پزشکی با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود ، درسال 1372 دانشکده پرستاری با پذیرش دانشجو در رشته مامایی به دانشکده پرستاری و مامایی بویه تغییر نام یافت، درسال 1372 دانشکده های پزشکی وپرستاری و مامایی بویه از دانشگاه علوم پزشکی مازندران جدا شد و دانشکده علوم پزشکی گرگان تاسیس گردید ، سپس در مهر ماه 1375 آموزشکده پیراپزشکی راه اندازی گردید و و در سال 1376 با تشکیل استان گلستان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان تغییر نام یافت و در سال 1387 آموزشکده پیراپزشکی به دانشکده پیراپزشکی وبهداشت ارتقا یافت،در سال 1389 دو دانشکده دندانپزشکی و فن آوریهای نوین علوم پزشکی تأسیس و دانشکده پیراپزشکی و بهداشت به دو دانشکده پیراپزشکی و دانشکده بهداشت تفکیک شد.در سال 1392 واحد بین الملل تشکیل گردید. در سال 1394، مجتمع آموزش عالی سلامت گنبدکاووس راه اندازی شد.

 

آدرس:

گرگانابتدای جاده شصت کلامجموعه آموزش عالی شادروان فلسفیمعاونت آموزشی دانشگاه

 شماره تماس: 32451721-017
Real Time Analytics