طرح «انتقال آب خزر» چگونه باعث فرونشت زمین در سمنان می‌شود؟

طرح «انتقال آب خزر» چگونه باعث فرونشت زمین در سمنان می‌شود؟

طرح «انتقال آب خزر» چگونه باعث فرونشت زمین در سمنان می‌شود؟

گفته می شود حفر چاه‌های متعدد از دلایل اصلی فرونشست زمین در تهران است؛ نکته‌ای که یقینا در "سمنان" بعد از طرح انتقال آب از خزر نیز شاهد آن خواهیم بود.

 "امیر ساعدی داریان" عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس زیست شهری در یادداشتی به مخاطرات و پیامدهای مخرب اجرای طرح "انتقال آب خزر به سمنان" پرداخته که به این شرح است:

"هجدهم مهر ماه سال جاری، عیسی کلانتری در نامه‌ای ابهام‌آمیز به وزیر نیرو به صورت تلویحی با انتقال آب دریای خزر به سمنان موافقت کرد.

بررسی دقیق متن نامه و نحوه نگارش آن این نکته را بیان می کند که آقای کلانتری صرفا تلاش کرده با کلی‌گویی و عدم استفاده از کلمات با بار معنایی دقیق، مسئولیت را از سازمان محیط زیست برداشته و به عهده وزارت نیرو گذاشته است؛ از این گذشته نامه مذکور فاقد هرگونه پیوست کارشناسانه یا راهکار اجرایی است.

به عنوان نمونه، ایستگاه‌های پمپاژ تعبیه شده در طول مسیر همگی در مناطق جنگلی واقع شده‌اند که فاقد برق کافی و زیرساخت‌های دیگر می باشد یا قطر لوله پیشنهادی دو متر و مسیر آن به صورتی است که لزوم خاکبرداری و تثبیت خاک در مناطق عمده‌ای از مسیر الزامی بوده که قطعا نیازمند تخریب جدی مسیر جنگلی پیش‌رو است.

نکته جالب آنکه یک روز قبل از امضا و ارسال این نامه، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران مخالفت خود را با این طرح به پشتوانه نظرات کارشناسی شرکت‌های مشاور وزارت نیرو اعلام کرده بود.

از بحث اجرای پروژه و صدمات متعدد حین اجرا بر پیکره جنگل‌ها و مراتع کشور که بگذریم، قدم بعد نتایج اجرایی شدن این طرح است؛ هدف این طرح، تامین آب شرب و صنعتی سمنان و حومه است، طرحی که قبلا به نوعی دیگر در تهران و اصفهان انجام شده است.

اگرچه چنین دخالت‌ها و تغییرات اقلیمی با انتقال آب به حوزه‌های خشک به منظور افزایش بار جمعیتی یا صنعتی کردن آن نواحی در ظاهر منطقی و قابل قبول به نظر می‌رسد اما بعد از مدت کمی به دلیل رد شدن سقف مصرف از حد تیوری اولیه موجب افزایش بار بر شبکه آبرسانی و نیازمند راهکارهای ثانویه می‌شود؛ به عنوان نمونه در حال حاضر تهران عملا به دلیل افزایش بیش از حد جمعیت و صنایع، بار بسیار زیادی بر شبکه آبرسانی کشور وارد می‌آورد و حفر چاه‌های عمیق متعدد و مصرف ذخیره سد‌های متعدد از حواشی آن می باشد؛ همین حفر چاه‌های متعدد از دلایل اصلی فرونشست در تهران است؛ نکته‌ای که یقینا در سمنان بعد از طرح انتقال نیز شاهد آن خواهیم بود.

امروز مصرف آب سمنان با استفاده از 6 سد و 120 چاه عمیق تامین می‌شود؛ شایان ذکر است که این چاه‌ها علاوه بر ایجاد فرو نشست در افزایش احتمال رخداد لرزه‌ای نیز موثر هستند.

از طرفی نباید فراموش کرد فرایند شیرین کردن آب، برای محیط زیست بسیار پزهزینه و مخرب است تا جایی که گاهی با واردات آب مقایسه می‌شود.

 

 

 
Real Time Analytics