نقش زنان روستایی را در توسعه گردشگری نادیده گرفته‌ایم

نقش زنان روستایی را در توسعه گردشگری نادیده گرفته‌ایم

نقش زنان روستایی را در توسعه گردشگری نادیده گرفته‌ایم

استاد دانشگاه فردوسی خراسان، درخصوص نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توانمندسازی زنان روستایی گفت: متاسفانه هیچگاه به اهمیت نقش زنان در توسعه روستا، به‌خصوص گردشگری توجه نمی‌شود. زنان روستایی همیشه در سایه بوده و نقششان بسیار کمرنگ بوده است.

خدیجه بوزرجمهری گفت: زنان روستایی نقش بسیار حائز اهمیتی در توسعه گردشگری دارند، باید سعی کرد تا نگاه همه اقشار به سمت صنعت گردشگری روستایی مثبت شود.

وی با اظهار تاسف از اینکه «هنوز بسیاری از افراد نگاه خوبی نسبت‌به فعالیت زنان در جامعه ندارند»، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی شاهد فعالیت بیشتر زنان روستایی در جامعه هستیم.

بوزرجمهری عنوان کرد: نباید نقش زنان در توسعه گردشگری نادیده گرفته شود. زنان می‌توانند نقشی اساسی را در توسعه و حفظ روستا داشته باشند. بدون شک صنعت گردشگری می‌تواند زنان را توانمند سازد و به آنان امکان رشد و شکوفایی دهد و از سویی زمینه دسترسی این قشر از جامعه را به فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی فراهم سازد.

وی با بیان اینکه «زنان روستایی با مشارکت در ارائه خدمات بومی به گردشگران می‌توانند در ترویج فرهنگ خود و در ایجاد معیشت پایدار برای خانواده نقش بسیار پررنگی داشته باشند»،  تاکید کرد: قطعأ زنان پشتوانه اصلی در صنعت گردشگری روستایی هستند. در ایران نسبت‌به اهمیت حضور بانوان در صنعت گردشگری، هنوز فعالیت مناسبی انجام نشده و به نوعی به آن بی‌تفاوت بوده‌ایم؛ در صورتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند دستیابی به هرگونه توسعه در هر سطحی در گرو نظارت و توجه بیشتر به زنان در جوامع‌ روستایی است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: مشارکت زنان در توسعه‌ پایدار روستایی یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ به رغم اینکه بسیاری از کارها توسط زنان به‌خصوص توسط زنان روستایی انجام می‌شود، اما این بخش از جمعیت روستایی، از خدمات آموزشی و امکان کسب مهارت‌های فنی مناسب کم‌بهره هستند.

وی اشتغال زنان را عاملی برای کاهش فقر در مناطق روستایی دانست و عنوان کرد: باید برای استفاده بهتر از تاثیر زنان در توسعه روستایی برنامه‌ریزی‌ استراتژیک داشت، اگر از صنعت گردشگری در توسعه منطقه بخواهیم غفلت کنیم، بدون شک از سایر کشورها در جذب گردشگر بسیار عقب خواهیم افتاد.

 

برگرفته از isna.ir
Real Time Analytics