وضع مالی خوبی دارم اما دزدی هیجان دارد!

وضع مالی خوبی دارم اما دزدی هیجان دارد!

وضع مالی خوبی دارم اما دزدی هیجان دارد!

چندی پیش مرد جوانی به دادسرای جنایی تهران رفت و از سرنشینان یک خودروی پژو سفید رنگ شکایت کرد. شاکی گفت: از میدان آزادی سوار خودروی پژو شدم تا به خانه‌ام درخارج از تهران بروم. هنوز مسافتی طی نشده بود که راننده تغییر مسیر داد. سه سرنشین خودرو با تهدید چاقو و شوکر و قمه پول‌ها و گوشی تلفن همراهم را سرقت کرده و مرا بیرون انداختند.

با شکایت مرد جوان تحقیقات آغاز شد و در نخستین گام به چهره نگاری سارقان پرداخت. در ادامه رسیدگی به این پرونده کارآگاهان با شکایت‌های مشابه دیگری مواجه شدند. در این شکایت‌ها مردان پژو سوار با تهدید چاقو و قمه از مسافران زورگیری می‌کردند. بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه تیم تحقیق متوجه شد که گوشی تلفن همراه شاکی پرونده در اختیار صاحب یک گاوداری در اطراف تهران است.

بدین ترتیب مأموران سراغ صاحب گاوداری رفته و در تحقیقات مشخص شد که او گوشی تلفن همراه را از یکی از پسرهایش به‌نام امیر هدیه گرفته است. با برملایی این راز، بازپرس رضوانی دستور بازداشت امیر را صادر کرد. امیر که به همراه دو نفر از برادرانش به دادسرا آمده بود مدعی شد که گوشی تلفن همراه را از یکی از برادرهای ناتنی‌اش به‌نام شهریار گرفته است.بنابراین بلافاصله دستور بازداشت شهریار صادر شد.زمانی که شهریار در مقابل بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت، صورت گرد او و شباهت زیادی که به تصویر چهره نگاری متهم داشت توجه بازپرس جنایی را جلب کرد.اما شهریار منکر سرقت شد و گفت: من کامیوندار هستم و وضع مالی خیلی خوبی دارم. اصلاً به این پول‌ها نیازی ندارم که به خاطر آن بخواهم دست به سرقت بزنم.

از سوی دیگر مأموران گشت پلیس در عوارضی تهران – قم به سرنشینان یک خودروی پژو مشکوک شدند و دستور ایست دادند اما پژو سواران اقدام به فرار کردند که لحظاتی بعد در تعقیب و گریز پلیس دستگیر شدند. داخل خودرو علاوه بر دو متهم، پسر جوانی بود که بشدت زخمی شده بود. پسر جوان در تحقیقات گفت: به‌عنوان مسافر سوار خودرو شدم اما بعد از طی مسافتی سرنشینان خودرو با تهدید چاقو از من خواستند تا پول هایم را به آنها بدهم. اما من مقاومت کردم و آنها با چاقو به من حمله کردند.این درحالی بود که با استعلام شماره پلاک خودروی پژو، مشخص شد خودرو متعلق به مرد میانسالی بوده که مدتی قبل فوت کرده است.

  سرقت به خاطر هیجان

بدنبال اظهارات پسر جوان تحقیقات از سرنشینان خودروی پژو ادامه یافت و یکی از آنها به زورگیری از مسافر جوان اعتراف کرد و گفت: مدتی قبل با مرد کامیونداری به‌نام شهریار دوست شدیم. شهریار با آنکه وضع مالی خوبی داشت اما علاقه شدیدی به سرقت داشت. می‌گفت سرقت هیجان دارد و حس خوبی به آدم می‌دهد. طراح نقشه زورگیری شهریار بود، او گفت که هر چه از این سرقت‌ها پول به‌دست آوردیم برای من و دوستم باشد و شهریار در این ماجرا فقط طراح و سناریو نویس بود. خودروی پژو را نیز او در اختیار ما قرار داد و شیوه سرقت از مسافران را طراحی کرد. شهریار، فقط در یکی از سرقت‌ها با ما همراه شد.با اعترافات متهمان کارآگاهان دوباره به سراغ شهریار رفتند. مرد کامیوندار که این بار از سوی دو همدستش نیز شناسایی شده بود به سرقت‌ها اعتراف کرد و گفت: وضع مالی خوبی دارم و هیچ احتیاجی به پول ندارم. اما هیجان باعث شد تا به سرقت فکر کنم.با اعتراف مرد کامیوندار، به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران وی در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت.

 

برگرفته از donya-e-eqtesad.com

 

 

 
Real Time Analytics