کپسول والرین VALERIAN

کپسول والرین VALERIAN

کپسول والرین VALERIAN

هشدار:
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می‌باشد و این سایت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

 

اشکال دارویی :
کپسول 350میلی گرمی
موارد مصرف :
والرین در تنش های عصبی ، اضطراب و بی خوابی بکار می رود .
اجزاء فرآورده :
کپسول والرین از پودر ریشه و ریزوم سنبل الطیب Valeriana officinalis تهیه شده است .
مواد موثره :
والرینیک اسید ، والپوتریات ها
آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر :
والرین به عنوان داروی مضعف سیستم اعصاب مرکزی CNS عمل می کند ولی مکانیسم دقیق اثر آن بطور کامل شناخته نشده است .
مطالعات بیوشیمیایی نشان داده است که والرینیک اسید سنبل الطیب احتمالا باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسئول کاتابولیسم GABA می شود . افزایش غلظت گابا موجب کاهش فعالیت سیستم اعصاب مرکزی CNS و بروز اثرات آرامبخشی والرینیک اسید می گردد .
تداخل دارویی :
مصرف این فرآورده موجب تشدید اثر سایر داروهای آرامبخش می شود .
مقدارمصرف :
روزی ۳ بار هر بار ۲-۱ کپسول
موارد احتیاط :
مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن سات ایجاد خواب آلودگی نماید . بنابراین هنگام رانندگی یا کار با ابزاری که به هوشیاری کامل نیاز دارد احتیاط شود
مصرف در حاملگی وشیردهی :
ایمنی مصرف این فرآورده در دوران بارداری وشیردهی به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود .

 

برگرفته از : پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران

 
Real Time Analytics