نرخ ارز، سکه و طلا امروز

نرخ ارز، سکه و طلا امروز

نرخ ارز، سکه و طلا امروز

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از 1,478,824 (یک میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار و هشتصد و بیست و چهار ) تومان به 1,482,056 (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار و پنجاه و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۸۲,۰۵۶ ۳,۲۳۲ ۰.۲۱ امروز
۱,۴۷۸,۸۲۴ ۲۷,۹۳۳ ۱.۸۸ روز قبل
۱,۴۵۰,۸۹۱ ۳۰,۴۷۲ ۲.۱ ۲ روز پیش
 

 

آخرین نرخ دلار

قیمت دلار امروز به 31,500 (سی و یک هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.32 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۵۰۰ -۱۰۰ -۰.۳۲ امروز
۳۱,۶۰۰ ۴۰۰ ۱.۲۶ روز قبل
۳۱,۲۰۰ ۴۵۰ ۱.۴۴ ۲ روز پیش
 

 

قیمت یورو امروز

یورو امروز با کاهش 0.24 درصدی، از 37,335 (سی و هفت هزار و سیصد و سی و پنج ) تومان به 37,246 (سی و هفت هزار و دویست و چهل و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۲۴۶ -۸۹ -۰.۲۴ امروز
۳۷,۳۳۵ ۴۵۴ ۱.۲۱ روز قبل
۳۶,۸۸۱ ۵۳۲ ۱.۴۴ ۲ روز پیش
 

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، 41,187 (چهل و یک هزار و یکصد و هشتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۱۸۷ ۰ ۰ امروز
۴۱,۱۸۷ ۴۵۳ ۱.۰۹ روز قبل
۴۰,۷۳۴ ۵۸۷ ۱.۴۴ ۲ روز پیش
 

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش 0.22 درصدی، از 8,680 (هشت هزار و ششصد و هشتاد ) تومان به 8,700 (هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۷۰۰ ۲۰ ۰.۲۲ امروز
۸,۶۸۰ -۱۰ -۰.۱۲ روز قبل
۸,۶۹۰ ۲۴۰ ۲.۷۶ ۲ روز پیش
 

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش 0.44 درصدی نسبت به روز قبل ، 4,000 (چهار هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با 54 تومان کاهش، 24,041 (بیست و چهار هزار و چهل و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش 0.57 درصدی، از 22,765 (بیست و دو هزار و هفتصد و شصت و پنج ) تومان به 22,634 (بیست و دو هزار و ششصد و سی و چهار ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه

قیمت سکه امروز به 16,400,000 (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.21 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۲۱ امروز
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۱ روز قبل
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۳.۴۱ ۲ روز پیش
 

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۸۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۸۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۷۱ امروز
۸,۹۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲.۲۳ روز قبل
۸,۷۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵.۷۱ ۲ روز پیش
 

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش 2.58 درصدی، از 5,950,000 (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان به 5,800,000 (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل بدون تغییر است و 3,000,000 (سه میلیون) تومان نرخ گذاری شد.

 

دنیای اقتصاد
Real Time Analytics