آیا بازار مسکن به سوی رکود می رود؟

آیا بازار مسکن به سوی رکود می رود؟

آیا بازار مسکن به سوی رکود می رود؟

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت می‌گیرد که به احتیاط معامله گران منجر شده است.
Real Time Analytics