برداشت فولیکولهای مو از پشت سر در روش غیر جراحی کاشت مو

برداشت فولیکولهای مو از پشت سر در روش غیر جراحی کاشت مو

دکتر حمید وحیدی متخصص و جراح پوست و مو - کاشت مو و لیزر
Real Time Analytics